Charlotte Körmöczi

Ik ben Charlotte Körmöczi

Ik ben master in de pedagogische Wetenschappen en kindercoach. Al vele jaren heb ik een grote passie in het werken met kinderen. Als pedagoog ben ik gebeten door het uitzoeken waarom een kind bepaald gedrag stelt en hoe je dit gedrag positief kan beïnvloeden. Kindercoaching is wie ik ben en hoe ik in het leven sta: open minded, positief en onbevooroordeeld.

Creanest is een gecreëerd, creatief en warm nest. Een warme tweede thuis voor kinderen waar gezelligheid, geborgenheid en veiligheid centraal staan. Dit nest is ontstaan uit mijn eigen thuis waar ik zelf opgroeide. In mijn nest was er plaats om te discussiëren, mocht elk gezinslid volledig zichzelf zijn en kreeg iedereen net dat duwtje in de rug als het nodig was. Schilderen, architectuur, muziek en dansen waren volop tegenwoordig in mijn jeugd. Zelf ben ik beginnen dansen op mijn 5 jaar, eerst ballet en later ging ik over naar andere dansstijlen. Dans en muziek zijn voor mij een uitlaatklep, een extra taal om mij uit te drukken. Ik volgde een aantal jaar danslessen, nadien heb ik zelf dansles gegeven aan kinderen. Intussen heb ik een nieuwe passie gevonden, namelijk yoga

Daarnaast werd tijdens mijn opleiding tot leerkracht mijn ‘beeldende’ creativiteit aangewakkerd door de inspirerende lessen ‘Beeld’. Daar leerde ik hoe je via schilderen, tekenen en andere beeldende media de creativiteit van kinderen kan stimuleren. Tijdens mijn studies in de Pedagogische Wetenschappen heb ik stage gelopen in Art Basics for Children, hèt kunsteducatieve huis voor kinderen in Brussel. Later deed ik in het kader van mijn masterproef, onderzoek naar kunsteducatie en de plek van het kunstzinnige in het leren lezen en schrijven in het eerste leerjaar.

Hieronder vind je mijn gevolgde opleidingen :

  • Training creatieve werkvormen voor professionals (Arbol, 2018)
  • Talentgedreven werken met kinderen (Grootsklein, 2017)
  • Emoties VerBeelden (VSPW Balans, 2017)
  • Kiezen voor het talent van kinderen (Sanderling Leren en Ontwikkelen, 2017)
  • Opleiding Kindercoach (Laudius, 2016)
  • Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde (Universiteit Gent, 2015)
  • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (HoGent Ledeganck, 2008)
  • Animator in het jeugdwerk (Vivès vzw, 2005)

Loeka

Ik ben Loeka

Ik stel me even voor ...

Ik ben Loeka, de mascotte van Creanest. Mijn levensverhaal dient als helend verhaal om kinderen te helpen om met hun situatie om te gaan. Doordat kinderen die een moeilijkheid ervaren zich kunnen identificeren met mij, door in het verhaal te zien hoe ik oplossingen heb gevonden, kunnen zij hun moeilijkheden aanpakken.

Ik woon samen met mijn ouders, broer en zus in de jungle. Ik ben zeer sociaal, speel graag met de andere dieren en breng ook graag anderen aan het lachen. Ik heb wel wat moeite met leren vliegen.

Door te zien hoe Loeka hiermee omgaat en het hem uiteindelijk lukt om te leren vliegen, kunnen kinderen zich met hem identificeren en op hun beurt hun moeilijkheden aanpakken.

Dit verhaal is een metafoor voor de ontwikkeling van kinderen en eventuele problemen die daarbij opduiken.

Het logo van Loeka werd ontworpen door Aurelia Sortino van Aurelia DSGN (https://aureliadsgn.com/) waarvoor van harte dank!

created by: Romeo Maryns .