Visie foto

In de coaching en workshops staan 5 pijlers centraal:

CREATIEF – TALENTEN – PREVENTIEF – MAATWERK en INTUïTIEF
  • CREATIEF: creatieve materialen (verf, klei, collages, muziek, enz.) geven het kind een ‘extra taal’ om zich uit te drukken, wat dikwijls niet lukt met woorden.
  • TALENTEN: via een positieve benadering krijgt een kind een zicht op wat het WEL goed kan en waar het blij van wordt, wat z’n talenten zijn.
  • PREVENTIEF: de moeilijkheden die het kind of zijn omgeving ervaart, worden zo snel mogelijk aangepakt, om te voorkomen dat het ‘zwaardere problemen’ worden.
  • MAATWERK: elk kind is uniek, de methodiek wordt aangepast aan de eigenheid van het kind.
  • INTUïTIEF: er wordt intuïtief gewerkt en aangevoeld waar het kind op dat moment het meeste nood aan heeft.
Visie
created by: Romeo Maryns .