Met Creanest wil ik activiteiten aanbieden aan kinderen van 2.5 tot 12 jaar waar:

 • ze hun creativiteit ten volle kunnen benutten
 • ze kennismaken met kunst, creatieve technieken en yoga
 • kleinschaligheid en maatwerk primeren
 • ze via de activiteiten iets bijleren over een bepaald thema of over zichzelf
 • ze volledig zichzelf kunnen zijn

Creanest biedt DRIE FORMULES aan: coaching, kampen en workshops

Coaching

Kindercoaching wil een alternatief vormen voor therapie. Therapie is voornamelijk gericht op het oplossen van problemen. Kindercoaching richt zich vooral op het vergroten van de effectiviteit van het kind zelf. Ook behandelen therapeuten voornamelijk kinderen met zwaardere problemen. Een coach tracht een kind dat even vastgelopen is in z'n leven, terug op de rails te krijgen, uitgaande van de eigen mogelijkheden van het kind.

Voor wie? Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die moeilijkheden ervaren op emotioneel of sociaal vlak, door een verandering in hun omgeving of moeilijkheden bij een natuurlijke aanleg.

 • EMOTIONEEL: neerslachtigheid, slecht slapen, schoolmoeheid, zich slecht in hun vel voelen, …
 • SOCIAAL: verlegen, pesten, gepest worden …
 • GEWIJZIGDE OMGEVING: scheiding, geboorte zus/broer, verhuizing, nieuwe school, sterfgeval, …
 • NATUURLIJKE AANLEG: gevoeligere kinderen, actievere kinderen, …

Er bestaan geen moeilijke kinderen, enkel kinderen die het moeilijk hebben. Kinderen kunnen op een bepaald moment in hun leven ander gedrag gaan vertonen. Ze voelen zich niet goed in hun vel, zijn prikkelbaar, hebben driftbuien, hebben concentratieproblemen op school,… Begeleiding door een coach is aangewezen in het geval dat het kind en/of zijn omgeving last heeft van dit gedrag. De bedoeling van de coaching is de zelfredzaamheid van het kind stimuleren. Het kind krijgt hulpmiddelen aangereikt om met de situatie om te gaan, waardoor het gelijkaardige situaties in de toekomst zelf kan aanpakken en niet afhankelijk is van hulpverlening.

In de coaching en workshops staan 5 pijlers centraal: creatief, talenten, preventief, maatwerk en intuïtief

In de coaching wordt gewerkt met creatieve werkvormen (schilderen, tekenen, kleien, enz.), met helende verhalen en beweging. Bij de aanpak van het probleem, staar ik me niet blind op dat probleem maar kijk ik naar alle kwaliteiten van het kind, naar het kind in zijn geheel. Ik vertrek hierbij vanuit de talenten van het kind (waar is het kind goed in en wordt het blij van). Ook geef ik tips en tricks om thuis mee aan de slag te gaan (opvoedingsondersteuning), om een optimale begeleiding te garanderen.

De begeleiding van het kind of het gezin kan op twee manieren:
Kindercoaching één-op-één begeleiding van het kind
Deze coachingsvorm wordt toegepast als de problematiek zich uit in het individuele gedrag van het kind.

Gezinscoaching: groepsbegeleiding van het hele gezin
Deze coachingsvorm wordt toegepast als de problematiek zich uit in de onderlinge omgang van de gezinsleden.
Waar? In mijn praktijk: Creanest, Kortrijksesteenweg 897, 9000 Gent
Geïnteresseerd? Bel voor een intakegesprek naar 0472 19 76 79 of mail naar info@creanest.be

Kampen (NIEUW AANBOD)

In de kampen van Creanest werk ik met een kleine groep van maximum 14 kinderen binnen een leeftijdsgroep van 2,5 tot 10 jaar. Het werken met een kleine groep heeft als voordelen dat het kind zich gemakkelijker thuis voelt en niet overspoeld wordt door een grote massa aan kinderen. Hierdoor kan ik bovendien aan elk kind individuele aandacht geven en wordt de interactie tussen de kinderen bevorderd. De keuze voor een groep kinderen met zowel kleuters als lagere schoolkinderen laat toe dat de verschillende leeftijdsgroepen van elkaar kunnen leren.

In elk kamp wordt een mix van creatieve activiteiten, spelletjes en bewegingsactiviteiten, waaronder yoga, aangeboden en wordt er gewerkt rond een bepaald thema.

De eerste jaren van Creanest liet ik mij inspireren door bestaande magische kinderverhalen, waarop de kampen gebaseerd waren. Heel af en toe schreef ik een eigen verhaal, vaak met Loeka de toekan in de hoofdrol. Door de positieve reacties van de kinderen en hun fantasie die de verhalen en het kamp tot leven brachten, mag ik met fierheid aankondigen dat ik voor de kampjes vanaf 2020 zelf in mijn pen kroop om jullie kinderen te entertainen met eigen fantasierijke verhalen.

In deze verhalen leren kinderen zichzelf, anderen en de wereld beter kennen. Het zijn lesjes in het leven, ‘levenskunst’: hoe kunnen we liefdevol met elkaar omgaan, wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we omgaan met onze emoties, enz.

De activiteiten starten om 8h30 en eindigen om 16h. Er is elke dag opvang voorzien vanaf 7h30 en tot 17h.
Wil je meer info omtrent de kampen? Bel dan naar 0472 19 76 79 of stuur een mailtje naar info@creanest.be.
Wanneer je een tweede gezinslid inschrijft voor hetzelfde kamp, ontvang je 10% korting.
Inschrijven kan door ‘naam kind(eren)’ + ‘geboortedatum’ + ‘naam kamp’ te mailen naar info@creanest.be.
Hieronder vind je de info van de kampen van Creanest van 2021:

 • Krokus: ‘Maskerade’: van 15 t.e.m. 19 februari '21 ( VOLZET )
 • Pasen: ‘Magische wezens’: van 6 t.e.m. 9 april '21 ( VOLZET )
 • Zomer 1: ‘Loeka's avonturen’: van 5 t.e.m. 9 juli '21 ( VOLZET )
 • Zomer 2: ‘Yogadans’: van 26 t.e.m. 30 juli '21
 • Zomer 3: ‘(W)onderwaterwereld)’: van 9 t.e.m. 13 augustus '21
 • Zomer 4: ‘Invento’: van 16 t.e.m. 20 augustus '21 ( VOLZET )
 • Herfst: ‘Bomenleven’: van 2 t.e.m. 5 november '21 ( VOLZET )
Meer info over deze kampen vind je hieronder.
Maskerade ( VOLZET )

Is jouw kind verzot op knutselen en zich verkleden? Dan is het kamp ‘Maskerade’ its voor hem/haar!
Van 15 t.e.m. 19 februari 2021
€ 169

Magische wezens ( VOLZET )

Laat je betoveren door de magie van feniksen, draken, eenhoorns, enz.
Van 6 t.e.m. 9 april 2021
€ 135 (Afbeelding naar een illustratie van Owen Davey)

Loeka's avonturen ( VOLZET )

Laat je meevoeren door de avontuurlijke verhalen van Loeka de toekan.
Van 5 t.e.m. 9 juli’21
€ 169

Yogadans

Is je kind verzot op yoga en dansen? Dan is dit kamp echt iets voor hem/haar.
Van 26 t.e.m. 30 juli’21
€ 169

(W)onderwaterwereld

Duik mee in de (w)onderwaterwereld van de zee.
Van 9 t.e.m. 13 aug ‘21
€ 169 (Illustratie door Jessie Morel)

Invento ( VOLZET )

Leer alle grote uitvinders en kunstenaars kennen. Wat is hun geheim?
Van 16 t.e.m. 20 aug ‘21
€ 169

Bomenleven

Stap in de wortels en kruip in de schors van een boom. Hoe ziet het leven van een boom eruit?
Van 2 t.e.m. 5 nov’21
€ 135 (Afbeelding naar een illustratie van Claire McElfatrick)

created by: Romeo Maryns .